CÁC SẢN PHẨM CỦA : Rồng Phụng

Trái cây Uyên ương

Giá: 800,000 VNĐ

Trái cây Hoa

Giá: 750,000 VNĐ

Quả bom mỹ

Giá: 500,000 VNĐ

Trái cây quả

Giá: 700,000 VNĐ

Rồng phụng chung mâm

Giá: 500,000 VNĐ

Mâm Quả khắc chữ

Giá: 650,000 VNĐ

Mâm Quả hinh tim

Giá: 500,000 VNĐ

Rồng phụng đầu giữa

Giá: 650,000 VNĐ

Trau cau

Giá: Liên hệ

Trái cây Uyên ương

Trái cây Hoa

Quả bom mỹ

Trái cây quả

Rồng phụng chung mâm

Mâm Quả khắc chữ

Mâm Quả hinh tim

Rồng phụng đầu giữa

Trau cau

  [1] 2  3